Städkonsult

Frågor & svar


Vad kostar det?
Vi vill göra ett hembesök och tillsammans med kunden går vi igenom önskemål och upplägg på tjänsten. Därefter kan vi lämna en offert på uppdraget. Att utan ha sett det hem som skall städas kan vi inte ge en rättvis bedömning av hur priset kommer att se ut.

Vad gör ni?
Enkelt sett kan vi säga att vi utför det som kunden önskar. Vi har dock en arbetsinstruktion som vi valt att kalla "Bas Hemstädning". Den rymmer det mest generella som de flesta kunder önskar och till denna kan vi göra både tillägg och avdrag.

Putsar ni fönster?
Ja det gör vi. Fönsterputs är ett hantverk i sig och vi har en fönsterputs avdelning i företaget som utför denna tjänst, se mer under företagstjänster. Fönsterputs till privatperson är en hushållsnäratjänst och RUT avdraget kan användas.

Hur gör vi med nyckel?
I de fall vi behöver en nyckel för att kunna utföra arbete så är det inga problem för oss. Vi har säker hantering med de kundnycklar som vi hanterar. Varje nyckel förses med säkerhetsbricka och förvaras i säkerhetsskåp när de inte används.

Skall det skrivas något avtal?
För både kundens och vår säkerhet är det bra att ha ett avtal på utförd tjänst. Vi skriver ut ett avtal när vi startar uppdraget. Kunden har alltid en prövotid på två månader så att vi från bägge parter ser att det fungerar som det är tänkt.

Vad skall vi tänka på innan ni kommer och städar?
Som kund är det bra om ni plockar iordning på t ex kläder, leksaker, disk m m. Då har vi möjlighet att arbeta effektivare och ni får ett mer kvalitativt arbete utfört.

Hur fungerar betalningen med RUT?
Grundregeln för skattereduktion av RUT/ROT-arbete är att du som vill nyttja avdraget själv äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden och med högst 50 000 kr per person och år. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Mer information om avdraget finns att läsa på Skatteverkets hemsida. Direktreglering av ditt RUT-avdrag sker direkt på fakturan
Blomma
Städkonsult hemstäd Vad kan du få hjälp med Säkerhet & trygghet Frågor & svar
Kontakta Jessica Ebbesson för bokning eller mer information: 0500-48 08 20 • jessica.ebbesson@stadkonsult.com