Städkonsult

Hemstäd - kunden i centrum


Vi har sedan några år tillbaks i tiden samlat på oss erfarenheter och önskemål om fler hemstädningsuppdrag och kan konstatera att arbetssättet skiljer sig så pass mycket från företagsstädningen att det är dags att göra en separat grupp för att möta den ökande efterfrågan. Med många års erfarenhet av hur arbetet skall bedrivas är det dock viktigt att fortfarande poängtera att kundens önskemål om tjänsten alltid ligger i centrum och vi anpassar arbetsupplägget efter detta.

Som en genomgående symbol i vårt material för hemstäd har vi valt en blomma, en Gerbera. Gerberan är en blomma som förbättrar livsmiljön för oss människor via en effektiv förmåga att minska halten av skadliga ämnen i luften samtidigt som den har en hög avdunstningsgrad på ca 90 % av det vatten som tillförs den. Blomman är en härligt färggrann växt och i sina många olika versioner av glada färger påverkar även detta vår hälsa positivt. Ställ olikfärgade plantor ihop och få på så vis ett färgglatt och välgörande potpurri till ditt hem.
Blomma
Städkonsult hemstäd Vad kan du få hjälp med Säkerhet & trygghet Frågor & svar
Kontakta Jessica Ebbesson för bokning eller mer information: 0500-48 08 20 • jessica.ebbesson@stadkonsult.com