Städkonsult
Städkonsult   Om Städkonsult

Städkonsult

   

Det började 1998. Efter några år i branschen hade jag kommit fram till vad jag tyckte kunde göras mycket bättre. Då som nu handlade det om att förvandla städningen till en personligt anpassad, professionell tjänst som stöttar och underlättar din verksamhet.

Genom åren har vi utvecklats till ett annorlunda och ovanligt lyhört städföretag där människor ges utrymme att växa. Det i sin tur skapar förutsättningar för det vi vill åstadkomma – goda relationer, direkt kontakt, hög flexibilitet och engagemang på alla nivåer. Våra högt ställda mål har resulterat i en stark gemenskap och en påtaglig yrkesstolthet – varje medarbetare både känner och tar ett personligt ansvar för den kvalitet vi levererar.

 

Därför erbjuder vi inga standardiserade paketlösningar. Varje uppdrag utgår från dina specifika behov och förväntningar – med löpande avstämningar som utvecklar tjänsten, i takt med ditt företags utveckling.

Sedan 2011 är vi tre delägare i företaget. Martina, Tony och Greger. Tillsammans med Hanna och Ida utgör vi en aktiv ledningsgrupp. Städkonsults idag ca sjuttio medarbetare med en för branschen unikt låg personalomsättning ser vi som ett bevis för att vårt arbetssätt fungerar. Stabiliteten ger dig som kund en trygg kvalitet. Du träffar samma medarbetare varje gång. Du känner dem – och de känner dig!

Greger Lindholm, VD

Ladda hem PDFFöretagspresentation (PDF-fil)
Städkonsult i Skaraborg AB, Koppargränd 4, 541 66 Skövde • Tel 0500-48 08 20info@stadkonsult.com